Peraturan-peraturan Bonus Kod Promo 20 USD
 • Seorang klien boleh mendapatkan Bonus kod-promo berjumlah 20 USD untuk satu akaun perdagangan Mini miliknya sebanyak sekali sahaja.
 • Keuntungan yang diperoleh dari dana bonus boleh dikeluarkan pada bila-bila masa.
 • Untuk membolehkan bonus dikeluarkan, pesanan perdagangan dengan jumlah 2,5 lot adalah diperlukan. Maklumat terperinci mengenai bonus dipaparkan di halaman "Bonus diterima" di Ruang Peribadi dan dikemaskini setiap 1 jam.
 • Tempoh maksimum untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pengeluaran bonus adalah 15 hari kalendar dari waktu dana bonus diterima. Selepas tempoh yang dinyatakan, bonus akan dibatalkan secara keseluruhan.
 • Syarikat berhak untuk membatalkan bonus tanpa penjelasan.
 • Kod-promo diterima yang digunakan untuk bonus tidak seharusnya dikongsi dengan pedagang lain, jika sebaliknya, bonus boleh dibatalkan.
 • Tiada halangan pada syer hasil rakan kongsi daripada akaun perdagangan yang menyertai promosi.
 • Promosi sah sehingga 31/12/2017.
Peraturan-peraturan Bonus Deposit Eksklusif untuk bekas Exness
 • Untuk akaun Mini, Standard, klien berpeluang untuk mendapatkan bonus dan memilih jumlahnya mengikut syarat-syarat berikut:
  • 50%, 75%, 100% atau 120% untuk setiap deposit bermula daripada 100 USD dan ke atas.
  Jumlah deposit tidak dijumlahkan, bonus hanya boleh diterima untuk deposit sekali sahaja (Contoh, klien membuat deposit 50 USD dan 50 USD, ini tidak akan dianggap sebagai 100 USD dan bonus tidak akan dikreditkan.) Pindahan dalaman antara akaun klien tidak dianggap sebagai deposit. Deposit dibuat menggunakan Sebarang sistem pembayaran yang disediakan kepada klien JustMarkets yang menyertai program bonus. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem pembayaran yang disediakan, sila kunjungi halaman ini.
 • Akaun yang didepositkan dengan jumlah kurang daripada 100 USD tidak menyertai promosi.
 • Had pada jumlah maksimum bonus yang boleh diterima adalah seperti berikut:
  • 5 000 USD adalah jumlah bonus maksimum yang boleh diterima pada satu akaun perdagangan;
  • 10 000 USD adalah jumlah bonus maksimum yang boleh diterima pada semua akaun perdagangan klien.
 • Dana bonus dikreditkan ke akaun perdagangan dalam ruang "Kredit" dan boleh digunakan sebagai margin tambahan untuk perdagangan. Maklumat terperinci dipaparkan pada halaman "Bonus diterima" di Ruang Peribadi klien.
 • Bagi memindahkan dana bonus dari ruang "Kredit" ke ruang "Baki", dan dana boleh dikeluarkan atau digunakan untuk perdagangan selanjutnya, klien dikehendaki untuk menjalankan operasi perdagangan dalam jumlah: < Bilangan Lot > = < Jumlah bonus > / 5
 • Bonus boleh diterima untuk setiap deposit berjumlah 100 USD dan ke atas, tetapi dalam kes ini, jumlah yang dikehendaki (mengikut klausa 5 peraturan terkini) didagangkan berturut-turut mengikut pesanan deposit.
 • Pesanan berikut tidak diambil kira dalam pengiraan jumlah yang didagangkan:
  • pesanan dengan keputusan perdagangan yang kurang daripada 4 mata;
  • orders closed before the account was deposited to participate in the bonus program.
 • Sehinggalah jumlah yang dikehendaki didagangkan, hanya keuntungan yang boleh dikeluarkan. Untuk membuang sekatan pengeluaran dana yang didepositkan yang terlibat dalam promosi, bonus akan dibatalkan dalam lajur "Status" di halaman "Bonus diterima" di Ruang Peribadi.
 • Sebaik sahaja syarat-syarat bonus yang dinyatakan dalam klausa 5 peraturan-peraturan terkini dilengkapkan, ia akan dipindahkan secara automatik dari ruang "Kredit" ke ruang "Baki" dalam masa 1 jam.
 • Masa maksimum untuk berdagang jumlah yang diperlukan adalah 90 hari kalendar dari masa deposit dibuat dalam akaun perdagangan. Selepas tempoh yang dinyatakan, sekiranya syarat yang dinyatakan dalam klausa 5 peraturan terkini tidak dipenuhi, bonus akan dibatalkan. Bonus juga boleh dibatalkan sebelum tempoh akhir sekiranya dana dalam akaun perdagangan klien adalah: Ekuiti ≤ Kredit.
 • Apabila paras Panggilan Margin dalam akaun perdagangan dicapai, klien tidak akan menerima pemberitahuan dalam terminal perdagangan.
 • Tiada halangan untuk syer hasil rakan kongsi dari akaun perdagangan yang menyertai promosi.
 • Syarikat berhak untuk mengubah, mengemaskini atau membatalkan promosi ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 • Promosi sah sehingga 31/12/2017.