Berita Kami

Penyedia Visa dan Mastercard Kini Disediakan

 – 22/11/2021
Klien Dihormati,

Sila ambil maklum bahawa kami telah menambah penyedia Visa dan Mastercard untuk memudahkan anda membuat deposit dan mengeluarkan dana dari laman web kami.

Anda boleh menemui kaedah pembayaran baharu "Visa/Mastercard (LP)" di halaman "Deposit akaun".

Had-had berikut dikenakan untuk kaedah ini:
  • Maksimum tiga (3) transaksi untuk satu kad sehari;
  • Maksimum sepuluh (10) transaksi untuk satu kad sebulan;
  • Amaun minimum deposit: 5.00 USD/EUR;
  • Amaun maksimum deposit untuk satu transaksi: 5,000.00 USD;
  • Mata wang pemprosesan: USD dan EUR.

Sila ambil maklum bahawa untuk menggunakan kaedah ini, anda perlu mengesahkan akaun dan kad anda dengan JustMarkets.

Deposit dan pengeluaran dengan Visa/Mastercard adalah percuma untuk anda.

Sila ambil maklum bahawa pengeluaran hanya boleh dibuat dalam amaun penuh deposit. Sebagai contoh, jika anda membuat dua deposit $50 dan $100, amaun pengeluaran yang boleh dibuat ke kad anda adalah $50 atau $100 dalam satu pembayaran juga.

Salam hormat,
Kumpulan JustMarkets