Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Program Motivasi IB

Sertai dan terima sehingga $2,000 setiap bulan sebagai tambahan kepada pendapatan utama rakan kongsi
Sertai sekarang

Dapatkan lebih banyak ganjaran kerana aktiviti klien-klien anda

Tarik perhatian klien-klien baharu dan tingkatkan aktiviti perdagangan klien-klien sedia ada. Dengan hanya menumpukan kepada dua matlamat, anda boleh gandakan pendapatan anda dan menerima keuntungan tambahan pada setiap bulan.

 • $100
 • $250
 • $500
 • $1000
 • $1500
 • $2000

Objektif #1

Membawa masuk klien-klien baharu:
1 klien

Objektif #2

Menjana Jumlah:
100 lot
Sertai sekarang

Berapa banyak wang yang boleh anda terima?

Anda boleh mendapat ganjaran kesetiaan selain daripada pendapatan standard anda di bawah terma-terma Program IB kami.

 • Klien baharu dengan deposit
  10
  Jumlah penuh perdagangan
  1000 lot
  Ganjaran bulanan anda:
  1000 USD
 • Klien baharu dengan deposit
  15
  Jumlah penuh perdagangan
  1500 lot
  Ganjaran bulanan anda:
  1500 USD
 • Klien baharu dengan deposit
  20
  Jumlah penuh perdagangan
  2000 lot
  Ganjaran bulanan anda:
  2000 USD
 • Klien baharu dengan deposit
  1
  Jumlah penuh perdagangan
  100 lot
  Ganjaran bulanan anda:
  100 USD
 • Klien baharu dengan deposit
  3
  Jumlah penuh perdagangan
  250 lot
  Ganjaran bulanan anda:
  250 USD
 • Klien baharu dengan deposit
  5
  Jumlah penuh perdagangan
  500 lot
  Ganjaran bulanan anda:
  500 USD
Sertai sekarang

Ulasan Rakan Kongsi Kami

Semuanya dibayar tepat pada masanya tanpa kelewatan. Saya suka JustMarkets kerana ia jujur dan memberi ganjaran besar. Teruskan!
Patrick Edwards
Saya telah menyertai beberapa Program IB dan ini adalah yang terbaik. Ia mudah dan telus. Ganjaran saya semakin bertambah setiap bulan, Terima kasih!
Mahmud Adam
Terima kasih JustMarkets atas peluang hebat bekerja dari rumah.
Ram Howe
Ia memang terbaik dalam memudahkan sesuatu perkara dan sangat memahami rakan kongsi. Khidmat penghantaran mereka juga bagus.
Kutloano Kgaswane

Soalan Lazim

 • Jumlah Penuh Perdagangan ialah jumlah yang didagangkan oleh semua klien IB dalam satu bulan kalendar.

 • Setiap rakan kongsi IB JustMarkets dibenarkan untuk menyertai program motivasi.

 • Klien boleh berdagang pada kedua-dua platform MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Jumlah perdagangan di kedua-dua terminal akan diambil kira.

 • Ganjaran bulanan dikreditkan ke akaun IB anda pada hari pertama bekerja bagi bulan berikutnya.

Terma dan Syarat Program Motivasi IB:
 • Terma dan Syarat penyertaan dalam Program Motivasi ("program motivasi") Broker Pengenalan (Introducing Broker – "IB") ini akan berkuat kuasa sepanjang tempoh program motivasi dan diguna pakai ke atas semua IB. Semua rakan kongsi JustMarkets ("Syarikat") yang bekerja di bawah program IB layak untuk menyertai dan mengambil bahagian dalam program motivasi. Dengan menyertai program motivasi ini, IB menerima semua Terma dan Syarat ini.
 • Program motivasi akan menjadi sebahagian daripada Program Rakan Kongsi umum serta semua terma dan syarat Perjanjian Broker Pengenalan akan diguna pakai dalam program motivasi.
 • Program motivasi ini akan menetapkan syarat-syarat untuk IB menerima ganjaran tambahan selain daripada yang telah disediakan oleh terma-terma umum Program Rakan Kongsi dan Perjanjian IB. Ganjaran ini hendaklah diberikan apabila syarat-syarat tertentu dipenuhi, sebagai contoh apabila klien-klien baharu dirujuk kepada syarikat atau jumlah perdagangan (lihat di bawah) semua klien mencapai jumlah tertentu. Syarat-syarat sebenar akan disediakan kemudian di laman web kami semasa program motivasi berlangsung.
 • Klien yang dirujuk ke syarikat hendaklah dikira untuk tujuan program motivasi sahaja jika syarat-syarat berikut dipenuhi: klien tidak dirujuk ke Syarikat sebelum tarikh mula program motivasi; klien hendaklah membuat Deposit Pertama pada bulan dia dirujuk dan deposit tersebut tidak boleh kurang daripada $100 atau nilai yang sepadan; bagi tujuan deposit Pertama, ia boleh dilakukan dalam satu atau dua transaksi atau transaksi berasingan, dengan syarat jumlah semua transaksi tersebut bagi bulan klien itu dirujuk adalah tidak kurang daripada $100.
 • Untuk tujuan program motivasi ini, jumlah perdagangan bermaksud jumlah perdagangan untuk satu bulan kalendar bagi semua klien yang IBnya telah dirujuk kepada Syarikat. Untuk tujuan mengira keseluruhan jumlah perdagangan, klien yang dirujuk pada bulan semasa dan klien yang dirujuk sebelumnya akan dikira sekali.
 • Jumlah perdagangan dikira dengan andaian 1 lot perdagangan sama dengan $100,000.
 • Jumlah yang telah didagangkan dikira tanpa mengira platform. Klien-klien boleh berdagang pada platform MetaTrader 4, MetaTrader 5.
 • Bagi tujuan pengiraan jumlah perdagangan, hanya aktiviti-aktiviti perdagangan pada akaun Standard Cent, Standard dan Pro yang akan dikira. Aktiviti-aktiviti perdagangan pada akaun Raw Spread akan dikecualikan daripada jumlah perdagangan.
 • Apabila syarat-syarat program motivasi dipenuhi, ganjarannya akan dibayar ke dalam akaun IB pada hari pertama bekerja bulan berikutnya selepas syarat-syarat tersebut dipenuhi.
 • Syarikat berhak untuk menghalang dan/atau mengecualikan IB daripada menyertai program motivasi sekiranya berlaku pelanggaran mana-mana syarat Perjanjian Klien, Perjanjian IB atau dasar-dasar Syarikat dan jika apa-apa aktiviti penipuan dikesan.
 • Sebarang pertanyaan, cadangan dan tuntutan tentang program motivasi hendaklah dihantar ke alamat e-mel Syarikat, [email protected].
 • Mana-mana keadaan yang tidak diliputi oleh peraturan-peraturan ini hendaklah diselesaikan mengikut keputusan mutlak Syarikat.
 • Tarikh mula program motivasi adalah pada 1 September 2020. Program motivasi berserta terma dan syarat ini akan berkuat kuasa sehingga pemberitahuan lanjut daripada Syarikat mengenai penamatan program seperti yang diterangkan di atas.
 • Syarikat berhak untuk mengubah, mengemas kini terma dan syarat ini atau membatalkan program motivasi ini pada bila-bila masa dengan pemberitahuan di laman web Syarikat.
Baca lebih lanjut